Program denného tábora
Pondelok
7,30 - 8,00príchod do klubu
8,00 - 8,45zoznámenie sa, program dňa a raňajky
8,45 - 9,30 rozcvička formou tanca
9,30 - 10,00desiatová prestávka
10,00 - 11,30minigolf
12,00 - 13,00obed v OD Erika
13,00 - 14,30tvorivé dielne
14,30 - 15,00olovrant
15,00 - 15,45športové okienko
16,00 - a ide sa domov
deti si doma pripravia knihu
z ktorej sa bude čítať na druhý deň
Utorok
7,30 - 8,00príchod do klubu
8,00 - 8,45program dňa a raňajky
8,45 - 9,15 rozcvička formou tanca
9,30 - 11,30dopravné ihrisko aj s desiatou
12,00 - 13,00obed v OD Erika
13,00 - 14,30čítanie rozprávok
14,30 - 15,00olovrant
15,00 - 15,45športové okienko
16,00 - a ide sa domov
Streda
7,30 - 8,00príchod do klubu
8,00 - 8,45program dňa a raňajky
8,45 - 9,15 rozcvička formou tanca
9,30 - 11,30bábkové divadlo, Sférické kino alebo iné
12,00 - 13,00obed v OD Erika
13,00 - 13,45spoločenské hry
13,45 - 14,30súťaže v klube
14,30 - 15,00olovrant
15,00 - 15,45chvíľka pre knihu
16,00 - a ide sa domov
Štvrtok
7,30 - 8,00príchod do klubu
8,00 - 8,45program dňa a raňajky
8,45 - 9,15 rozcvička formou tanca
9,30 - 11,30LASER ARÉNA, Jarmočná ul.
12,00 - 13,00obed v OD Erika
13,00 - 13,45píšeme pohľadnice
13,45 - 14,30maľujeme zážitky
14,30 - 15,00olovrant
15,00 - 15,45súťažíme na čerstvom vzduchu
16,00 - a ide sa domov
Piatok
7,30 - 8,00príchod do klubu
8,00 - 8,45program dňa a raňajky
8,45 - 9,15 rozcvička formou tanca
9,30 - 15,00Výlet Alpinka vrátane obeda
15,00 - 15,30príchod do klubu a olovrant
15,00 - 16,00 vyhodnotenie tábora
16,00 - a ide sa domov