Prvý samostatný vstup 1.hod . . . . . . . 2,50 €

Samostatný vstup 1.hod . . . . . . . . . . . .  5,- €

10x vstup + 1 zdarma . . . . . . . . . . . . .   50,- €

(platnosť 2. mesiace, á 4,55€ "aj DARČEKOVÁ")

20x vstup + 3 zdarma . . . . . . . . . . . .  100,- €

(platnosť 4. mesiace, á 4,35€  "aj DARČEKOVÁ")

Poradenstvo o ZDRAVEJ VÝŽIVE . . . . . 20,- € 

(prednáška 100 min. + minerálka)


SM systém, Diastáza .. . . . . . . . dohodou
SM systém / víkend . . . . . . . . .  dohodou

Pre maminky . . . . . . . . . . . . . . . . . .   4,- €

Členská karta . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0,- €

V prípade straty
Vystavenie novej karty . . . . . . . . . .  3,-€ 

(bezplatný presun vstupov v plnej výške)