Samostatný vstup 1.hod . . . . . . . . . . . .  5,- €

---

10x vstup + 1 zdarma . . . . . . . . . . . . .   50,- €

(platnosť 2. mesiace, á 4,55€ "aj DARČEKOVÁ")

--- 

20x vstup + 3 zdarma . . . . . . . . . . . .  100,- €

(platnosť 4. mesiace, á 4,35€  "aj DARČEKOVÁ")

--- 

10x vstup "Pre maminky", seniori 60+,
deti do 15r. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  40,- €

(platnosť 2. mesiace)

---
Možnosť KREDITNEJ členskej karty.

"Krajší za mesiac"- kurz . . . . . . . . . 35,- € 

(4x Core tréning + prednáška 60 min. za 1 mesiac)

---
Kurzy - tance, gymnastika . . . . . . . 55,- € 

---

Špeciál tréning 90min.  . . . . . . . . . . 5,- €

Diastáza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10,- €

Pre maminky, seniori 60+, 
deti do 15r. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   4,- €

Členská karta . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0,- €

V prípade straty
Vystavenie novej karty . . . . . . . . . .  3,-€ 

(bezplatný presun vstupov v plnej výške)

Akceptujeme MultiSport kartu na všetky naše tréningy, 

okrem Diastáza

Špeciál cvičenia (90min.) 55min. alebo + 2,50€ komplet 90min.

Akceptujeme CALLIO PLUS kartu na všetky naše tréningy.
Akceptujeme Darčekový a Relax kupón CADHOC na všetky naše tréningy.