CVIČÍM S... 

kamarátom, kamarátkou, bratom, sestrou, partnerom, partnerkou, kolegom či kolegyňou...

Ak privedieš ku nám novú osobu, tvoje cvičenie je s 50% zľavou.

Príklad: máš permanentku - vstup si zaplatíš v hotovosti alebo kartou o 50% menej, nemáš permanentku - platíš o 50% menej...

---

SI U NÁS PRVÝ KRÁT?

Ak si zakúpiš permanentku (10+1, 20+3) hneď, alebo po prvom cvičení čiže pri prvej návšteve u nás, 

máš 50% zľavu na prvé cvičenie.

---

HODINA TI NESTAČÍ?

Ak máš potrebu odcvičiť dve po sebe nasledujúce hodiny, máš druhú hodinu s 40% zľavou.

Príklad: máš permanentku tak prvá z perm. + 3€, nemáš permanentku platíš 2 x 4 €

(neplatí pre seniori 60+, deti do 15r. )


Samostatný vstup 1.hod . . . . . . . . . . . .  5,- €

---

10x vstup + 1 zdarma . . . . . . . . . . . . .   50,- €

(platnosť 2 mesiace, á 4,55€ "aj DARČEKOVÁ")

--- 

20x vstup + 3 zdarma . . . . . . . . . . . .  100,- €

(platnosť 4 mesiace, á 4,35€  "aj DARČEKOVÁ")

--- 
"Pre maminky" cvičenie s Lucii, "FIT rodič"
seniori 60+, deti do 15r. . . . . . . . . . . . . .  4,- €

---

10x vstup "Pre maminky", "FIT rodič" 

seniori 60+, deti do 15r. . . . . . . . . . . . .  40,- €

(platnosť 2 mesiace)

---
Možnosť KREDITNEJ členskej karty.

Kurzy - tance, gymnastika . . . . . . . 55,- € 

10 vstupov (za sebou)

---

Špeciál tréning 90min.  . . . . . . . . . . 5,- €

---

SM systém . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10,- €

Diastáza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   15,- € 

(len prvý vstup) a následne len:

5 vstupov (za sebou). . . . . . . . . . . . . . . 70,- € 
10 vstupov (za sebou) . . . . . . . . . . . . . 125,- €

---

VIP tréning . . . . . . . . . . . . . . . .   15/10,- €

(max. 2os. za 10 alebo 1 os. za 15€)

Členská karta . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0,- €

V prípade straty
Vystavenie novej karty . . . . . . . . . .  3,-€ 

(bezplatný presun vstupov a kreditu v plnej výške)

Akceptujeme MultiSport kartu na všetky naše tréningy, 

okrem Diastáza a VIP tréning

Špeciál cvičenia (90min.) 55min. alebo + 2,50€ komplet 90min.

Akceptujeme CALLIO PLUS kartu na všetky naše tréningy.
Akceptujeme Darčekový a Relax kupón CADHOC na všetky naše tréningy.  Platí od 15.5.2019